3Analysis.vn

    logo
change country English   
6CamBienDoDoDan
      3SAnalysis cung ứng các giải pháp đơn giản và tiết kiệm cho phân tích nhanh chất lượng môi trường nước và kiểm soát an toàn thực phẩm.

   3SAnalysis hướng tới các tuyến cơ sở và địa phương. Các giải pháp của 3SAnalysis có thể được thực hiện ngay cả với nguồn tài chính hạn hẹp và không đòi hỏi đội ngũ vận hành kỹ thuật chuyên sâu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác - khách hàng
nifc cetasd
edaq hauser
utehy chemvnu
hup chongdoc
quantracmoitruong vinacontrol

 

Loading...